🍴🌎🍴TASTE OF NATIONS 🍴🌎🍴

🍴🌎🍴TASTE OF NATIONS 🍴🌎🍴

🍴🌎🍴TASTE OF NATIONS 🍴🌎🍴

 πŸ“…May 21st, 2022 

Come join us at Bandshell Community Park Austin, MN

 πŸ΄πŸŒŽπŸ΄EL SABOR DE LAS NACIONES 🍴🌎🍴 

πŸ“…21 de Mayo de 2022!

 Ven con nostros al Parque Comunitario Bandshell en Austin, MN.